มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถspada
Site Title
งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนาถ ยินดีต้อนรับทุกท่าน


 

 


 ประกาศรับสมัครผ่อนผันทหาร รอบที่ 2  
     

 ขอแจ้งกำหนดผลัดฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2559  
     

 ประกาศเรื่องตารางสอบทฎษฎี ปี 3 - 5 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2560  
     

 ประกาศรับสมัครนักศึกษาผ่อนผันทหาร  
     

 ประกาศกำหนดการรับเอกสารและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2  
     

 ประกาศกำหนดการรับเอกสารและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560  
     

 ประกาศแจ้งผลสอบ นศท. ชั้นปีที่ 3-5 ปีการศึกษา 2559  
     

 ประกาศสำหรับนักศึกษาชายที่ทำเรื่องผ่อนผันทหารประจำปี 2559  
     

 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา กยศ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษาให้ดำเนินการเซ็นแบบยืนยันประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  
     

 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา กยศ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษาให้ดำเนินการเซ็นแบบยืนยันประจำภาคเรียนที่ 2/2559วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560